Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков"

Вид училище: общообразователно
профилирана гимназия

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Любомир Тодоров Георгиев

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."П.Р.Славейков" №28
Телефон: 094/ 600 442
e-mail: [email protected]
URL: http://www.gp4e-vd.com/

19.11.2009, Училища