Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
профил: Чуждоезиков с Английски език
профил: Чуждоезиков с Немски език
профил: Чуждоезиков с Френски език

Директор: Йорданка Николова Чавдарова

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Генерал Чернозубов" 19;
Телефон: 0361/ 62817;
e-mail: gpchе[email protected]
URL: http://www.botev-kardzhali.com/site/

09.12.2009, Училища