Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Екзарх Йосиф"

ГПЧЕ "Е. Йосиф" е профилирана гимназия с общинско финансиране.

Учебни смени: две смени

Адрес: гр. Разград, ул."Вапцаров" N10;
Телефон/факс: +359 84 662714; +359 84 660286;
e-mail: [email protected]

26.08.2010, Училища