Основно Оздравително Училище "Никола Войновски"

Вид училище: специално, оздравително

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Прием:
Приемът на ученици се извършва в две паралелки: непрофилирана и група в общежитие/ интернат

Директор: Катя Михаилова Иванова

Адрес: Област: Ловеч, с.Шипково, ул. "БОР" №2
Телефон: 06966/ 2361; 06966/ 2395
e-mail: [email protected]

23.07.2010, Училища