Районно Полицейско Управление - Димитровград

Адрес: гр. Димитровград бул. Димитър Благоев
Тел: (0391) 6-33-21  ,  (0391) 6-33-22
Пиемен ден: Сряда  от 16 ч. до 17 ч.
Началник: внд Тихомир Иванов Тончев

09.09.2010, Полицейски управления