Районно Полицейско Управление - Каварна

Адрес: гр. Каварна ул. "Добротица" № 38
Тел: Тел: (0570)82112; (0570)84212  -24 часа

Приемен ден: Петък от 13:30 до 15:00
Началник: Детелин Каменов

02.09.2010, Полицейски управления