Районно Полицейско Управление - Албена

Адрес: * КК "Албена"    

Тел: (0579) 62002; (0579)62003 -24 часа
Приемен ден: Петък от 13:30 до 15:00
Началник: Стефан Йончев

02.09.2010, Полицейски управления