Районен Полицейски Участък - Троян

РПУ-Троян обслужва територията на две общини – Троян и Априлци  Обслужваната територия се разделя на 5 /пет/ района.
Районите са както следва:
полицейски инспектори първи район
полицейски инспектори втори район
полицейски инспектори трети район
полицейски инспектори четвърти район
полицейски инспектори пети район

Началник РПУ Троян - ПЕТЪР   КИРИЛОВ   ЯШЕВ

02.09.2010, Полицейски управления