Районно управление "полиция" - гр. Елена

гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 40, тел. 06151 / 61-77 , 61-57
РУ "Полиция" - Елена обслужва общини Елена и Златарица.
Началник на РУП - гл.инспектор Атанас Пашов

02.09.2010, Полицейски управления