Помощно училище - интернат "Д-р Петър Берон"

Вид училище: специално
помощно (за деца с умствена изостаналост)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Емилия Димитрова Митрева

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Кап. Петко войвода" 3А;
Телефон: 0361/ 6-24-84, 0361/ 6-24-85;
e-mail: [email protected]

09.12.2009, Училища