Основно училище "Епископ Софроний Врачански"

Вид училище: общообразователно
ОУ с професионални паралелки

Смени на обучение:
две смени

Директор: Нина Иванова Нинова

Адрес: Обл. Видин, общ. Видин, 3700, кв."Нов път"
Телефон: 094/ 600 282
e-mail: [email protected]

18.11.2009, Училища