Основно училище "Христо Смирненски"

 Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Директор: Милен Петров Иванов

Адрес: гр. Русе, кв. Долапите, ул. "Стремление" 33
Тел. директор: 082/800651
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища