Спортно училище "Георги Бенковски"

Вид училище: общообразователно
спортно (ІV - XІI клас)

Смени на обучение: целодневен режим

Обучение:
Освен общообразователните учебни дисциплини, учениците ще изучават и профилиращи предмети. За 5 - 8 клас това е "Спортна подготовка".
От 9 до 12 клас профилиращи са: Спортна подготовка; Теория и методика на спортната тренировка.
За 10 клас, като трети профилиращ предмет е избран "Физика и астрономия" ,
за 11 клас - "История и цивилизации", а за 12 клас - "Биология и здравно образование".
Учениците от 9 до 12 клас се обучават в специалността "Икономика и мениджмънт на
спорта". Специалните дисциплини, които се изучават са:
* Основи на правото и Обща икономическа теория - в 9 клас;
* Обща теория на счетоводната отчетност - в 10 клас;
* Бизнескомуникации - в 11 клас;
* Икономика и мениджмънт на спорта - в 12 клас.
* Комплексна учебна практика - в 11 и 12 клас.

Учениците от 13-ти клас се обучават по учебен план на професията "Фирмен мениджър" в специалността " Мениджмънт в спорта". Изучават чужд език по специалността.

В училището се изучават английски, немски и руски език. В 5 - 8 клас - един чужд език по 5 часа седмично. В 9 - 12 клас се изучават два чужди езика.

След завършен 12 клас и успешно положени зрелостни изпити, учениците получават диплома за завършено средно образование, която им дава възможност да продължат образованието си във ВУЗ.

Успешно положилите квалификационния изпит по специалността, получават удостоверение за професионално обучение по "Икономика и мениджмънт на спорта". Същите ученици могат да продължат обучението си в 13 клас през следващата учебна година за придобиване на трета квалификационна степен по специалността "Спортен мениджмънт".

Кандидатите за 13 клас се класират на основание на средния успех по първи чужд език (от 9, 10, 11 и 12 клас) и оценката от квалификационния изпит по "Икономика и мениджмънт на спорта".

Учебна база:
Четириетажна сграда - разположена в тихата част на черноморския квартал "Чайка". В тази сграда на Варненското спортно училище от 1980 г. се обучават и възпитават средно 600 деца на възраст от 11 до 19 години.
Двадесет и шест класни стаи обзаведени с ученически маси, столове и лични шкафчета за по 28 ученика. През целия образователен период децата не променят своята стая. Това ги прави отговорни към училищната собственост и създава предпоставки ученици и родители да подобряват вида и условията в класната стая до постигане на вариант , благоприятен за ефективен учебен процес.
Кабинети - 12 на брой, по следните специалности: български език, математика, руски, немски, английски езици, биология, физика, химия, география, история, труд и техника и две компютърни зали. Всички кабинети притежават богата материална база и пълноценно вътрешно обзавеждане, които се поддържат безупречно и позволяват преподавателите да реализират учебен процес на високо ниво. За учебната 1999-2000 г. кабинетът по физика взе второ място на национален конкурс за "Най-добра учебна среда", обявен и проведен от международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий". Активното ползване на кабинетите осигурява не само нагледност в обучението, но и дава възможност учениците сами да прилагат и затвърждават получаваните знания и да разширяват научните си интереси.
36 години СУ - ВарнаКонферентна зала - предлага 250 места. В тази зала се провеждат общи събирания, тържества, извънкласни дейност, срещи с гости, учителски съвети.
Библиотека - създадена през 1979 г. Притежава богат книжен фонд - около 15 700 тома, включващи основните раздели на знанието. При своя избор на литература учениците ползват трайно изградената каталогова система и пряк достъп до книжната база. Библиотеката разполага с двадесет местна читалня, където в условия на тишина и приятна обстановка учениците разширяват своите познания. Чрез заемната дейност на библиотеката децата могат да ползват четивата в своите домове. В библиотечното книгохранилище се съхраняват учебници за V до VIII клас, които се предоставят на учениците от социално слаби семейства.
Допълнителна техническа база - видеотехника, телевизори, съвременни компютри, фотокамера, касетофони, усилвателна уредба, мултимедиен проектор. Чрез използването им от учителите се разнообразява и онагледява учебния процес, повишава се интереса на учениците към определени дисциплини.
Педагогическа стая - там учениците с проблеми срещат разбиране и професионална подкрепа от специалист - педагог. Родителите също търсят компетентната помощ на педагогически съветник, за да обединят усилията си във възпитателната работа.
Спортно-тренировъчни зали - зала за бокс, зала за вдигане на щанги, стрелбище. В тях под прякото ръководство на личните треньори учениците развиват силовите си възможности и умения в избрания спорт. В близост до училището е централният стадион "Варна", където основно тренират учениците лекоатлети. Другите видове спорт ползват извънучилищни бази, повечето от тях, в централните райони на града.
Фитнес зала - тя е оборудвана с разнообразни уреди, които децата ползват под контрол на личните треньори. Следвайки определени програми, учениците изпълняват серия от упражнения, които подпомагат тренировъчния цикъл. Залата за ОФП (Обща физическа подготовка) е място, където децата бързо укрепват и подобряват спортната си форма.
Медицинска служба - тя включва: общ медицински кабинет, в който децата имат възможност ежедневно да ползват помощта, грижите и съветите на медицинската сестра. В часовете на класа се изнасят здравни беседи по важни за децата теми.
Ученически стол - предлага 200 места, които са достатъчни за осъществяване на нормален и спокоен режим на хранене.
Техническа работилница - с наличното оборудване и помощния персонал подпомага доброто поддържане на училищната материална база.

Директор: Николай Владимиров

Транспортни връзки:
автобуси № 8, 9, 14, 15, 51, 53, 121, 209, 309, 409,
тролейбуси № 84, 86

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", ул. "Рупи" № 1,
Телефони: 052/301993; 052/301851; 052/301891;
e-mail: [email protected]
URL: http://sugbvar.hit.bg/

30.11.2005, Училища