Основно училище ''Христо Никифоров''

Вид: общообразователно, основно (І - VІІІ клас)

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 80
Тел. канцелария: 068/62-22-56
E-mail: [email protected]
URL: http://uchilishte-mechta.dir.bg/_wm/diary/?df=46

14.07.2010, Училища