Основно училище "Никола Обретенов"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Стефко Недев Стефанов

Адрес: гр. Русе, ул. "Никола Табаков" № 4
Тел. директор: 082/86 15 19
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища