Основно Училище "Никола Икономов"

ОУ "Н.Икономов" е основно училище (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:
- Самостоятелни класни стаи за учениците от начален етап
- Достъпна архитектурна среда за ученици със СОП
- Добре оборудвани кабинети по химия, биология, чужди езици, физика, история, информационни технологии, музика, изобразително изкуство
- Хореографска зала
- Два физкултурни салона с фитнес оборудване
- Открита спортна площадка с изкуствена настилка
- Училищен музей
- Конферентна зала
- Театрална зала
- Видео стени
- Богата училищна библиотека
- Училищна телевизия
- Лекарски кабинет
- Училищен стол

Адрес: гр. Разград, ул. "Вардар" No 9;
Телефон/факс: +359 84 62 35 14; +359 84 62 46 03
E-Mail: [email protected]
Интернет: http://ou-nikola-ikonomov.com

26.08.2010, Училища