Основно Училище "Никола Йонков Вапцаров"

ОУ "Н.Й.Вапцаров" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: две смени

Адрес: гр. Разград, ул. Н.Й.Вапцаров-10;
Телефон/факс: +359 (0)84 612250; +359 (0)84 612251;
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища