Начално Училище "Христо Ботев"

НУ "Христо Ботев" е начално (І - ІV клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна - само сутрин

Местоположение: Град Троян (община Троян, област Ловеч)

Адрес: ул. "Мизия" No 11
Телефон/факс: +359 (0)670 62713; +359 (0)670 62713
E-Mail: [email protected]

15.07.2010, Училища