Основно училище "Олимпи Панов"

 Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Снежана Асенова Димова

Адрес:гр. Русе, ж.к. "Родина", ул. "Сърнена гора" № 36
Тел. директор: 082/841-777
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища