Помощно училище "Братя Миладинови"

Вид училище: помощно
помощно (за деца с умствена изостаналост)

Смени на обучение: едносменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 10, 10А, 22, 40, 41, 48, 141, 148, 409
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" № 113,
Телефони: 052/619456; 052/621823;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища