Основно училище " Братя Миладинови"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение:
една смяна

Директор: Мария Славова Димитрова

Адрес: гр. Русе, ул. "Ал.Възраждане" 54     
Тел. директор: 082/841 427
E-mail: [email protected]

01.09.2010, Училища