Основно училище "Васил Априлов"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: две смени

Директор: Йордан Лозенов Йорданов

Адрес: гр. Русе, бул. "Липник" №78
Тел. директор: 082/841424
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища