Основно училище "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Людмила Иванова Желева

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, кв. Гледка ул. "Тина Киркова" 17;
Телефон: 0361/ 65614;
e-mail: [email protected]

09.12.2009, Училища