Основно Училище "Васил Левски"

ОУ "Васил Левски" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: две смени

Адрес: гр. Разград, ул. "Княз Борис" 62;
Телефон/факс: +359 84 662707; +359 84 662707; +359 84 62 74 63
E-mail: [email protected]

26.08.2010, Училища