Основно училище "Ангел Кънчев"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение
: една смяна - само сутрин

Директор: Нели Петрова Дечева  

Адрес: гр. Русе, ул. ''Българска морава'' 6
Тел. директор:082/83 48 04
E-mail:  [email protected]

01.09.2010, Училища