Помощно училище "Васил Левски"

Вид училище: специално
                         помощно

Адрес: обл. Велико Търново, с. Миндя 5044;
Телефон: 06111/ 290, 06111/ 259;

20.08.2009, Училища