Начално училище "Хаджи Генчо"

Вид училище: общообразователно,
             начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: две смени

Прием:
Приемът на ученици се извършва в паралелки: непрофилирана, полуинтернатна група

Директор: Ирена Павлова Филипова

Адрес: Област: Ловеч, гр. Тетевен, ул. " Хаджи Генчо " №;
Телефон: 0678/ 5 21 83
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища