Основно Училище "Иван Сергеевич Тургенев"

ОУ "И. С. Тургенев" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна - само сутрин

Адрес: гр. Разград, ж.к. Орел;
Телефон/факс: +359 84 662721; +359 84 662723
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища