Основно Училище "Иван Хаджийски"

ОУ "Иван Хаджийски" е ОУ с професионални паралелки с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна - целодневно

Адрес: гр. Троян ул. "Христо Ботев" 210
Телефон/факс: +359 (0)670 62714; +359 (0)670 62715

15.07.2010, Училища