Основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

Вид училище: общообразователно
Основно училище с професионални паралелки

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Паралелки:
- Непрофилирана
- Професионална - "Шивачество"

Директор: Парашкева Георгиева Кирова

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Иван Вазов" № 36;
Телефон: 0361/ 61557;
e-mail: [email protected]

09.12.2009, Училища