Основно училище "Тома Кърджиев"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Юлиян Стефанов Илиев

Адрес: гр. Русе, ул. "Байкал" № 2
Тел. директор: 082/84 14 30
E-mail: [email protected]

02.09.2010, Училища