Основно училище "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна

Директор:  Тони Герасимов Гинов

Адрес: Обл. Видин, общ. Видин, 3700, гр. Видин, ул."Екзарх Йосиф" No53
Телефон: 094/ 600 944
e-mail: [email protected]
URL: http://ou-otec-paisii.hit.bg

18.11.2009, Училища