Основно Училище "Отец Паисий"

ОУ "Отец Паисий" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна - целодневно

Адрес: гр. Разград, ул. "Паисий" No 6;
Телефон/факс: +359 84 624362; +359 878 957025; +359 878 957026;
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища