Основно училище "Иван Вазов"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: две смени

Директор: Валери Славчев Стефанов

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Цар Симеон Велики" №101
Телефон: 094/ 600 287
e-mail: [email protected]

19.11.2009, Училища