Основно училище "Иван Вазов"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: две смени

Директор: Валерия Андреева Пенчева

Адрес: гр. Русе, ул. "Петър Берон" № 20
Тел. директор: 082/834647
E-mail: [email protected]

01.09.2010, Училища