Помощно училище "Иван Вазов"

Вид училище: специално
             помощно (за деца с умствена изостаналост)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Велико Търново, с. Ново село 5069;
Телефон: 061106/ 268, 061106/ 257;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.puiivanvazov.hit.bg

20.08.2009, Училища