Основно училище "Св.Паисий Хилендарски"

Вид училище: общообразователно,
           основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна

Прием:
Приемът на ученици е само в непрофилирана паралелка

Директор: Веска Веселинова Василева

Адрес: област: Ловеч, с. Лесидрен, ул. Ст.Планина № 99;
Телефон: 06920/ 20-88
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища