Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
основно с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Лиляна Георгиева Тодорова - Янкова

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Ген. Чернозубов" № 19;
Телефон: 0361/ 6 59 26;
e-mail: [email protected]

09.12.2009, Училища