Помощно училище "Д-р Петър Берон"

Вид училище: специално
помощно (за деца с умствена изостаналост)

Смени на обучение:
една смяна - целодневно

Директор: Росица Петрова Иванова

Адрес: гр. Видин, 3700, ул.„Екзарх Йосиф I“ №51
Телефон: 094/ 600 776
e-mail: [email protected]

19.11.2009, Училища