Помощно училище "Д-р Петър Берон"

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Директор: Петър Гюков Топчев

Адрес: гр. Русе, бул. "Липник" №115
Тел. директор: 841/421
E-mail: [email protected]

01.09.2010, Училища