Спортно училище

Вид: общообразователно, спортно 

Вид финансиране: Общинско 

Смени на обучение: една смяна - целодневно 

Адрес: гр. Разград, ул. "Дъбрава" № 2
Телефон/факс: +359 84 62 10 15
E-mail: [email protected]

26.08.2010, Училища