Средно общообразователно училище " Георги Бенковски "

Вид училище: общообразователно,
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: две смени

Прием:
Приемът на ученици се осъществява паралелка непрофилирана, профилирани паралелки: профил природоматематически, профил хуманитарен, профил изкуства, профил технологичен и професионална- организация на хотелиерството  

Директор: Цецка Димитрова Петкова

Адрес: Област: Ловеч, гр. Тетевен, Кардам 14; 
Телефон: 0678/ 5-20-82, 0678/ 5-24-36, 0678/ 5-24-36
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища