Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: една смяна

Директор: Антоанета Димитрова Евдокимова

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Владикина" № 57
Телефон: 094/ 600 255
e-mail: [email protected]

18.11.2009, Училища