Средно Общообразователно Училище "Христо Ботев"

СОУ "Хр.Ботев" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна

Адрес: гр. Разград, ул. "Дъбрава" No2,
Телефон/факс: +359 (0)84 662701; +359 (0)84 37391; +359 (0)84 41071
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища