Средно общообразователно училище "Любен Каравелов"

Вид училище: общообразователно
СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: две смени

Директор: Вергил Цветков Маринов

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Любен Каравелов" №29
Телефон: 094/ 600 388
e-mail: [email protected]
URL: www.lk-vidin.eu

18.11.2009, Училища