Средно общообразователно училище "Тодор Кирков"

Вид: общообразователно, СОУ (І - ХІІ клас)

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Адрес: гр. Ловеч, ж.к. Червен бряг
Тел. канцелария: 068/604027
E-mail: [email protected]
URL: todorkirkov.hit.bg

14.07.2010, Училища