Средно Общообразователно училище "Васил Левски"

СОУ "Васил Левски" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране.

Учебни смени: една смяна - целодневно

Адрес: ул. "34-ти троянски полк" No 43
Телефон/факс: +359 (0)670 62772; +359 (0)670 63826; +359 (0)670 64287; +359 (0)670 62672
eMail: [email protected]
URL: http://www.vlevski.еu

15.07.2010, Училища