Средно общообразователно училище "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно,
             СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: две смени

Прием:
Приемът на ученици се извършва в четири паралелки: непрофилирана, професионална, полуинтернатна група, група в общежитие / интернат

Допълнителна информация: национално училище за планински водачи


Директор: Румяна Христова Велешка

Адрес: област: Ловеч, община: Троян, с. Черни Осъм;  
Телефон: 06962/ 288; 06962/ 338
e-mail: [email protected]
URL: www.nmgs.hit.bg

26.07.2010, Училища