Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
СОУ (І - ХІІ клас)

Смени на обучение: една смяна

Директор:
Любомир Цеков Миланов

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Горазд" №23
Телефон: 094/ 606 157
e-mail: [email protected]

19.11.2009, Училища