Средно общообразователно училище "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
СОУ с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: двусменен режим

Директор: Златко Профиров Атанасов

Адрес: обл. Кърджали, гр. Кърджали 6600, ул. "Отец Паисий" № 12;
Телефон: 0361/6 18 00, 0361/6 53 85;
e-mail: [email protected]
URL: http://paisiionline.hit.bg/

09.12.2009, Училища